Oppilasvalinta

Oppilaaksiotto Jyväskylän kristilliseen kouluun

Valtioneuvosto on perusopetuslain (628/1998) 7§:n nojalla myöntänyt Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry:lle luvan perusopetuksen järjestämiseen vuosiluokille 1-9. Opetuksen ja siihen liittyvän toiminnan tulee perustua kristilliseen elämänkatsomukseen. Lasta ei saa perusopetuslain 6§:n 3 momentin mukaan osoittaa yhdistyksen järjestämään opetukseen ilman huoltajien suostumusta.

Koululta voi kysellä vapaita oppilaspaikkoja jatkuvasti, mutta suositeltavin ajankohta hakea kouluun on alkukeväästä, jolloin pystymme varmimmin järjestämään oppilaspaikkoja seuraavalle lukuvuodelle.

Varsinainen hakuaika ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle lukuvuodelle 2024-2025 on 16.1.-31.1.2024. Tällöin riittää ilmoittautuminen Jyväskylän kaupungin lähettämillä tunnuksilla, mutta ilmoittautumisen voi sen lisäksi tehdä myös koulun omalla lomakkeella.

Jos oppilaspaikkoja on rajoitetusti tarjottavana, oppilasvalinnassa vaikuttavat sisarusperusteet ja ilmoittautumisjärjestys. Koulun johtokunta tekee päätökset oppilasvalinnoista.

Vapaita oppilaspaikkoja ja/tai tutustumiskäyntiä koululle voi kysyä rehtorilta (044 799 1010).

 

Lomakkeet:

590-suostumus_kristilliseen_opetukseen

588-hakemus_kristillisen_koulun_oppilaaksi_1_lk

589-hakemus_kristillisen_koulun_oppilaaksi_2_-9_lk