Arvot ja tavoitteet

Koulun toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

1. Kunnioitus

Kristillisen koulun opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen, josta nousee esiin seuraavat arvot:

 • Kolmiyhteisen Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen sekä Raamatun kunnioittaminen Jumalan Sanana.
 • Lähimmäisen kunnioittaminen ja rakastaminen.
 • Oman ihmisarvon kunnioittaminen.
 • Ympäristön kunnioittaminen.

Kohtaamisen pedagogiikka elämäntavaksi sekä kouluun että kotiin:

 • jokainen oppilas ja aikuinen on meille erityinen
 • haluamme rohkaista, kannustaa ja välittää toisistamme
 • huomioimme jokaisen yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

2. Yhteisöllisyys

 • yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus
 • positiivisen ilmapiirin vaaliminen
 • kouluarjen pienet asiat, teot ja toiminnat
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • koulun tulee olla turvallinen paikka
 • työrauha – kaikkien oikeus ja velvollisuus

3. Laatu

 • koulun jatkuva kehittäminen
 • tavoitteena löytää oppimisen ilo
 • verkostoituminen ja kansainvälisyys
 • pyrkimys erinomaisuuteen

Koulun kehittämistavoitteet kasvatus- ja opetustyössä

Koulu oppivana yhteisönä

 • koulun kristillisen identiteetin vahvistuminen
 • uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen
 • yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
 • yhtenäiskoulukulttuurin kehittäminen
 • TVT-osaamisen kehittäminen
 • Liikkuva koulu
 • kansainvälisyys