Toiminta-ajatus ja arvot

Koulun missio

Koulun toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta, mikä antaa parhaan mahdollisen perustan oppimiselle ja hyvinvoinnille koko elämän ajaksi.

Koulun toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

1. Kunnioitus

Kristillisen koulun opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen, josta nousee esiin seuraavat arvot:

 • Kolmiyhteisen Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen sekä Raamatun kunnioittaminen Jumalan Sanana.
 • Lähimmäisen kunnioittaminen ja rakastaminen.
 • Oman ihmisarvon kunnioittaminen.
 • Ympäristön kunnioittaminen.

Kohtaamisen pedagogiikka elämäntavaksi sekä kouluun että kotiin:

 • jokainen oppilas ja aikuinen on meille erityinen
 • haluamme rohkaista, kannustaa ja välittää toisistamme
 • huomioimme jokaisen yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

2. Yhteisöllisyys

 • yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus
 • positiivisen ilmapiirin vaaliminen
 • kouluarjen pienet asiat, teot ja toiminnat
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • koulun tulee olla turvallinen paikka
 • työrauha – kaikkien oikeus ja velvollisuus

3. Laatu

 • koulun jatkuva kehittäminen
 • tavoitteena löytää oppimisen ilo
 • verkostoituminen ja kansainvälisyys
 • pyrkimys erinomaisuuteen armosta käsin