Rehtorin tervehdys

Kouluamme on siunattu viime vuosina tasaisella kasvulla. Reilun 20-vuotisen historian aikana yhdistyksemme ylläpitämä koulu on kasvanut pienestä alle kymmenen oppilaan kotikoulusta, kaupungin koulun yhteydessä toimineen kristillisen linjan kautta, omaksi nyt jo yli 250 oppilaan yhtenäiskouluksi. Valtiolta saamamme opetuksen järjestämisluvan ehtona on, että ”opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen”. Opiskelu koulussamme on maksutonta.

Lukuvuonna 2020-2021 koulullamme on teemana kohtaaminen. Pyrimme läsnäolevaan ja välittävään kohtaamiseen kaikissa vuorovaikutustilanteissa, mikä luo turvallisen ilmapiirin kouluun ja mahdollistaa osaltaan myös laadukkaan oppimisen. Koulussamme on alusta asti panostettu kohtaamisen pedagogiikkaan, jonka lähtökohtana on jokaisen ihmisen näkeminen ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä.

Koulussa on hyvä harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tärkeitä jokapäiväisessä elämässä niin live-kohtaamisissa, kuin etäyhteyksillä ja sosiaalisessa mediassa. Näissäkin taidoissa voimme kaikki, niin lapset kuin aikuiset, edelleen kehittyä elinikäisen oppimisen periaatteella.

Kristillisestä maailmankuvasta käsin ihmiselle merkityksellisiä kohtaamisia tapahtuu neljällä tasolla: suhteessa Jumalaan, toisiin ihmisiin, omaan itseensä ja ympäristöön. Tähän liittyen yksi Jeesuksen merkittävimmistä opetuksista lienee rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:34-40, Luuk. 10:25-28).

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Petteri Muotka
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu
petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi
p. 044 799 1010