Vanhempaintoiminta

Vanhempaintoiminta

Kristillisen koulun oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus osallistua lasten kouluelämään, kokea yhteyttä ja viedä eteenpäin yhteistä hankettamme monin tavoin. Tarvitaan vain vähän kiinnostusta, aikaa, joskus rahaa ja paljon luovia ideoita. Tähän Jumala on varustanut meitä valtavalla määrällä erilaisia lahjoja. Voimme olla mukana vanhempainkokouksien järjestämisessä, leirikouluissa, myyjäisissä, koulutustilaisuuksissa, retkillä, kyydityksissä jne.

Tällä hetkellä säännöllinen vanhempaintoiminta ajoittuu erityisesti torstaisin. Torstaisin on yhteinen aamupiiri klo 8.30-9.15. Vanhemmat ovat tietysti tervetulleita muulloinkin koululle ja myös mukaan tunneille.

Yksi tärkeä osa vanhempien toimintaa on esirukous. On sanottu: ”Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta”. Uskomme tähän, ja toivomme vanhempien muistavan koulua esirukouksin, koska ”silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä.” (Jer. 29:12)

Tarkempia tietoja vanhempaintoiminnasta koulusihteeriltä, 044 799 1011