kristillinenkoulu

Rehtorin tervehdys

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Koulussamme opiskellaan siis samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa. Koulun toimintakulttuurissa korostetaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä.

Kouluamme on siunattu viime vuosina tasaisella kasvulla. Reilun 20-vuotisen historian aikana yhdistyksemme ylläpitämä koulu on kasvanut pienestä alle kymmenen oppilaan kotikoulusta, kaupungin koulun yhteydessä toimineen kristillisen linjan kautta, omaksi nyt jo yli 250 oppilaan yhtenäiskouluksi. Valtiolta saamamme opetuksen järjestämisluvan ehtona on, että ”opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen”. Opiskelu koulussamme on maksutonta.

Lukuvuonna 2018-2019 koulumme teemana on palvelu. Tavoitteenamme on palvella jokaista koulumme oppilasta kohtaamalla heidät ainutlaatuisina yksilöinä ja tarjoamalla heille mahdollisimman hyvä kasvualusta elämään yhteistyössä perheiden kanssa. Toisaalta toivomme, että myös oppilaat voivat oppia tänä vuonna, kuinka pienilläkin teoilla voi olla palvelemassa yhteistä hyvää. Uskomme, että antaessaan saa ja palvelemalla voi rikastuttaa sekä omaa että muiden elämää monin tavoin.

Raamatusta voimme lukea monia hyviä esimerkkejä palvelevasta elämänasenteesta. Jeesuksen esimerkki ja opetukset ovat toki omaa luokkaansa, mutta myös muutoin tämä näkökulma elämään on vahvasti esillä. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin se, että Jumala on ensin palvellut meitä.

Mark. 9:33-35
He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: "Mistä te matkalla keskustelitte?" He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija."

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Petteri Muotka
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi 
p. 044 799 1010

 

 

 

Uutisia