kristillinenkoulu

Jyväskylän kristillinen koulu – arvokasta opetusta

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa maksutonta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Koulussamme opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Opetus perustuu siis valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa.

Koulumme tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta turvallisessa ympäristössä.Yhtenä välineenä näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kohtaamisen pedagogiikka. Jokainen oppilas pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja hänestä välitetään aidosti. Tärkeitä tekijöitä tämän mahdollistamiseksi ovat sopivat luokkakoot ja ammattitaitoiset opettajat.

Lukuvuoden 2014-2015 teemana koulullamme on rohkeus. Tarkoitus on ottaa teema esille erilaisin tavoin lukuvuoden aikana. Raamatusta löytyy monesta kohdasta hyviä esimerkkejä rohkeudesta ja rohkaisusta. Tässä muutama esimerkki meille aikuisille siitä, kuinka voimme rohkaista seuraavaa sukupolvea:

• Mooses rohkaisi Joosuaa (5. Moos. 31:7) ”Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan…”
• Daavid rohkaisi Salomoa (1. Aik. 28:20) ”Älä pelkää äläkä lannistu, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on kanssasi…”
• Jeesus rohkaisi opetuslapsia (Joh. 14:27) ”…Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

On laskettu, että Raamatussa sanotaan 365 kertaa eli kerran vuoden jokaiselle päivälle ”Älä pelkää”. Näillä sanoilla haluamme mekin olla rohkaisemassa oppilaitamme toivoen, että heillä voisi nyt ja tulevaisuudessa olla rohkeutta:
• elää ja olla oma itsensä
• ilmaista itseään ja tunteitaan
• seistä totuuden takana
• luottaa omaan ajatteluun
• puolustaa heikompia
• ottaa riskejä pelkäämättä epäonnistumista

Oikein siunattua lukuvuotta 2014-2015 kaikille. Pidetään koulumme toiminta rukouksissa.

Psalmi 27:14
”Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!”

Petteri Muotka,
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi / rehtori.jyvaskyla(at)kristillinenkoulu.fi
puh. 044 799 1010

 

 

Uutisia