kristillinenkoulu

Rehtorin tervehdys

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Koulussamme opiskellaan siis samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa. Koulun toimintakulttuurissa korostetaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä.

Kouluamme on siunattu viime vuosina tasaisella kasvulla. Reilun 20-vuotisen historian aikana yhdistyksemme ylläpitämä koulu on kasvanut pienestä alle kymmenen oppilaan kotikoulusta, kaupungin koulun yhteydessä toimineen kristillisen linjan kautta, oman opetuksenjärjestämisluvan omaavaksi yksityiskouluksi, jonka koko on kasvanut alle sadan oppilaan alakoulusta nyt jo selkeästi yli 200 oppilaan yhtenäiskouluksi.

Tämän lukuvuoden 2017-2018 teemana meillä on juuret. Vaikka koulumme onkin siis nykyään selkeästi isompi kuin sen alkuvuosina, haluamme pysyä siinä perustassa, jolle kouluamme on rakennettu. Pääjuurina koululla ovat kristilliset arvot ja Raamattu. Näitä juuria pyrimme edelleen vaalimaan, jotta koululla olisi mahdollisuus edelleen kasvaa alkuperäisen näyn suuntaan. Onhan valtioneuvostolta saamassamme opetuksenjärjestämisluvassakin ehtona, että kaikki toiminta perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen.

Suomi 100 -juhlavuosi sopii myös hyvin teemaamme. Suomella on vahvasti kristilliset juuret, joiden merkitystä hyvinvointiyhteiskuntamme perustana ei tulisi unohtaa. Tarkoituksenamme on etenkin syyslukukauden aikana perehtyä Suomen historiaan ja suomalaisuuteen hieman tarkemmin muun muassa itsenäisyyspäivänjuhliin huipentuvan monialaisen opintokokonaisuuden myötä.

Henkilökohtaisten, yhteisten ja kansallisten juurien tiedostaminen auttaa ymmärtämään tätä hetkeä ja suuntaamaan myös tuleviin tavoitteisiin.

Oikein hyvää lukuvuotta kaikille!

Joh. 15:4
Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.

Petteri Muotka
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi 
p. 044 799 1010