kristillinenkoulu

Jyväskylän kristillinen koulu – arvokasta opetusta

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa maksutonta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Koulussamme opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Opetus perustuu siis valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa.

Koulumme tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta turvallisessa ympäristössä.Yhtenä välineenä näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kohtaamisen pedagogiikka. Jokainen oppilas pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja hänestä välitetään aidosti. Tärkeitä tekijöitä tämän mahdollistamiseksi ovat sopivat luokkakoot ja ammattitaitoiset opettajat.

Lukuvuoden 2014-2015 teemana koulullamme on rohkeus. Tarkoitus on ottaa teema esille erilaisin tavoin lukuvuoden aikana. 

Psalmi 27:14
Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan! 

Unelmani on, että koulumme voisi osaltaan tarjota oppilaille kestävän perustan elämään. Lisäksi toivon, että Jyväskylän kristillinen koulu ja koko Suomen kristillisten koulujen verkosto voisivat olla merkittäviä toimijoita omilla paikoillaan. Pidetään siis koulumme toiminta rukouksissa.

Petteri Muotka,
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi / rehtori.jyvaskyla(at)kristillinenkoulu.fi
puh. 044-799 1010

 

 

Uutisia