kristillinenkoulu

Jyväskylän kristillinen koulu – arvokasta opetusta

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa maksutonta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Koulussamme opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Opetus perustuu siis valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa.

Koulumme tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta turvallisessa ympäristössä.Yhtenä välineenä näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kohtaamisen pedagogiikka. Jokainen oppilas pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja hänestä välitetään aidosti. Tärkeitä tekijöitä tämän mahdollistamiseksi ovat sopivat luokkakoot ja ammattitaitoiset opettajat.

Lukuvuoden 2013-2014 teemana koulullamme on kunnioitus. Koulumme arvoissa mainitaan ensimmäisinä kristillisestä elämänkatsomuksesta nousevina perusarvoina seuraavat: "kolmiyhteisen Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen sekä Raamatun kunnioittaminen Jumalan sanana, lähimmäisen kunnioittaminen ja rakastaminen, oman ihmisarvon kunnioittaminen, ympäristön kunnioittaminen". Näissä on meille kaikille tavoiteltavaa ja opittavaa tällekin lukuvuodelle. Tarkoitus on ottaa teemaa esille eritavoin lukuvuoden mittaan.

Unelmani on, että koulumme voisi osaltaan tarjota oppilaille kestävän perustan elämään. Lisäksi toivon, että Jyväskylän kristillinen koulu ja koko Suomen kristillisten koulujen verkosto voisivat olla merkittäviä toimijoita omilla paikoillaan. Pidetään siis koulumme toiminta rukouksissa.

Jeremia 29:7
"Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne."

Petteri Muotka,
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi / rehtori.jyvaskyla(at)kristillinenkoulu.fi
puh. 044-799 1010