kristillinenkoulu

Jyväskylän kristillinen koulu – arvokasta opetusta

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa maksutonta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Koulussamme opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Opetus perustuu siis valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa.

Koulumme tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta turvallisessa ympäristössä. Yhtenä välineenä näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kohtaamisen pedagogiikka. Jokainen oppilas pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja hänestä välitetään aidosti. Tärkeitä tekijöitä tämän mahdollistamiseksi ovat sopivat luokkakoot ja ammattitaitoiset opettajat.

Lukuvuoden 2016-2017 teemana koulullamme on kiitos. Kiitollinen elämänasenne on merkittävä voimavara, jota voidaan myös koulussa opetella. On tärkeää oppia huomaamaan hyviä asioita niin omassa elämässä kuin ympäristössä. Tavoitteenamme onkin kiinnittää huomioita oppilaiden vahvuuksiin ja antaa kannustavaa palautetta toisillemme. Voimme itse pyrkiä vaikuttamaan siihen kuinka suhtaudumme erilaisiin elämäntilanteisiin, olemmeko ennemmin kiitollisia siitä hyvästä mitä meillä on, vai keskitymmekö murehtimaan sitä mitä meiltä puuttuu.

Lukuvuoden teemaan liittyen on meillä myös kouluna monta kiitosaihetta. Ensinnäkin koulun uusi sijainti ja laajemmat toimitilat ovat vuoden käyttökokemuksella osoittautuneet erittäin toimiviksi. Toinen ilonaihe on se, että nyt alkavana lukuvuonna koulullamme on ensimmäistä kertaa yli 200 oppilasta. Ensimmäisenä koulupäivänä tarkka oppilasmäärä on 205. Koulumme on siis saanut kasvaa viime lukuvuoden teeman mukaisesti monessa suhteessa. Vielä kolmantena kiitosaiheena nostan esille sen, että meillä ylipäätään on tämä hieno mahdollisuus ylläpitää kristillistä koulua. Myös taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset perusopetuksen järjestämiseen ovat koulullamme tällä hetkellä hyvällä tasolla.

Yksi merkittävä muutos tämän lukuvuoden alkuun on uuden opetussuunnitelman voimaantulo. Valtakunnallisten perusteiden pohjalta on meidänkin koululle viimeisten parin vuoden ajan työstetty uutta opetussuunnitelmaa, joka siis nyt otetaan käyttöön. Uusi opetussuunnitelmamme on luettavissa koulun peda.net-sivuilla (peda.net/kristilliset-koulut/koulut/jkk/kristillinen).

Oikein hyvää lukuvuotta kaikille!

Kol. 3:15-16
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.

Petteri Muotka
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi 
p. 044 799 1010

 

 

Uutisia