kristillinenkoulu

Jyväskylän kristillinen koulu – arvokasta opetusta

Jyväskylän kristillinen koulu tarjoaa maksutonta perusopetusta vuosiluokille 1-9. Koulussamme opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissakin kouluissa. Opetus perustuu siis valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Kristillinen arvopohja on toimintamme perustana ja se näkyy niin koulumme arjessa kuin juhlissa.

Koulumme tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta turvallisessa ympäristössä.Yhtenä välineenä näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kohtaamisen pedagogiikka. Jokainen oppilas pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja hänestä välitetään aidosti. Tärkeitä tekijöitä tämän mahdollistamiseksi ovat sopivat luokkakoot ja ammattitaitoiset opettajat.

Kesällä 2015 koulumme muutti osoitteeseen Voionmaankatu 18, vanhan Cygnaeuksen koulurakennuksen viereisiin uudistettuihin tiloihin. Iloitsemme sekä hyvästä sijainnista että edellisiä paremmista ja laajemmista tiloista. Esimerkiksi liikuntasali, teknisen työn tilat ja kotitalousluokka ovat nyt suoraan omassa käytössä, kun aiemmin vuokrasimme niitä muilta kouluilta. Uuden osoitteemme piha-alueelle tehtiin kesällä pelikenttää ja leikkitelineitä lisättiin. Viimeisenä uutena hankintana on pihaan tulossa vielä syyskuussa peliareena, jota jo innolla odotamme.

Lukuvuoden 2015-2016 teemana koulullamme on kasvu. Tuohon teemaan on useita näkökulmia. Ensimmäisenä mieleen tulee toki fyysinen kasvu. Sen lisäksi että monet oppilaat olivat tänäkin kesänä kasvaneet huomattavasti pituutta, ovat myös koulun tilat kasvaneet ison harppauksen aiemmasta. Tämä on meille hieno mahdollisuus kehittää koulumme toimintaa edelleen. Lisäksi meillä on nyt tilan puolesta mahdollisuus myös hienoiseen oppilasmäärän kasvuun.

Koulun tilojen laajenemista tärkeämpää on kuitenkin toimintamme sisältö ja sen kehittäminen, eli laadukas perusopetus kristilliseltä arvopohjalta. Samoin oppilaiden kohdalla fyysisen kasvun lisäksi olennaista on henkinen ja hengellinen kasvu. Toivonkin, että koulumme voisi olla hyvä kasvualusta niin jokaiselle oppilaalle kuin koulun piirissä toimivalle aikuiselle. Tässä muutama asia, joissa toivon kasvua/oppimista tapahtuvan:

• luokkakavereiden huomioiminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot
• itsensä, toisten, ympäristön ja Jumalan kunnioittaminen
• ongelmatilanteiden ratkaiseminen
• oppimaan oppiminen

Raamatussa (Luuk. 2:40) kerrotaan Jeesuksen lapsuudesta seuraavaa: Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Toivon, että tuo jae voisi olla totta myös jokaisen meidän koulun oppilaan kohdalla. Pidetään siis koulumme toiminta rukouksissa. Onhan Hän kouluamme tähänkin asti ihmeellisellä tavalla johdattanut.

Petteri Muotka
rehtori
Jyväskylän kristillinen koulu

petteri.muotka(at)kristillinenkoulu.fi 
p. 044 799 1010

 

 

Uutisia