kristillinenkoulu

Oppilaaksiotto Jyväskylän kristilliseen kouluun

Valtioneuvosto on perusopetuslain (628/1998) 7§:n nojalla myöntänyt Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry:lle luvan perusopetuksen järjestämiseen vuosiluokille 1-9. Opetuksen ja siihen liittyvän toiminnan tulee perustua kristilliseen elämänkatsomukseen. Lasta ei saa perusopetuslain 6§:n 3 momentin mukaan osoittaa yhdistyksen järjestämään opetukseen ilman huoltajien suostumusta.

Koululta voi kysellä vapaita oppilaspaikkoja jatkuvasti, mutta varsinainen hakuaika koulun oppilaaksi lukuvuodelle 2019-2020 on 23.1.-7.2.2019. Ensimmäiselle luokalle riittää ilmoittautuminen Jyväskylän kaupungin lähettämillä tunnuksilla osoitteessa https://wilma.jkl.fi.

Jos oppilaspaikkoja on rajoitetusti tarjottavana, huomioidaan oppilasvalinnassa erityisesti sisarukset koulussa. Johtokunta tekee päätökset koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta.

Vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä rehtorilta (044 799 1010).