kristillinenkoulu

Oppilaaksiotto Jyväskylän kristilliseen kouluun

Valtioneuvosto on perusopetuslain (628/1998) 7§:n nojalla myöntänyt Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry:lle luvan perusopetuksen järjestämiseen vuosiluokille 1-9. Opetuksen ja siihen liittyvän toiminnan tulee perustua kristilliseen elämänkatsomukseen. Lasta ei saa perusopetuslain 6§:n 3 momentin mukaan osoittaa yhdistyksen järjestämään opetukseen ilman huoltajien suostumusta.

Koululta voi kysellä vapaita oppilaspaikkoja jatkuvasti, mutta varsinainen hakuaika koulun oppilaaksi lukuvuodelle 2019-2020 on 23.1.-7.2.2019. Ensimmäiselle luokalle riittää ilmoittautuminen Jyväskylän kaupungin lähettämillä tunnuksilla osoitteessa https://wilma.jkl.fi.

Jos oppilaspaikkoja on rajoitetusti tarjottavana, huomioidaan oppilasvalinnassa erityisesti sisarukset koulussa. Johtokunta tekee päätökset koulutulokkaiden oppilaaksi ottamisesta. Oppilaslistat julkaistaan koulun ovessa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Opetus on maksutonta.

Vapaita oppilaspaikkoja voi kysyä rehtorilta (044 799 1010).