kristillinenkoulu

Arvot

Kristillisen koulun opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen, josta nousevat esiin seuraavat arvot:

  • Kolmiyhteisen Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen sekä Raamatun kunnioittaminen Jumalan sanana.
  • Lähimmäisen kunnioittaminen ja rakastaminen.
  • Oman ihmisarvon kunnioittaminen.
  • Ympäristön kunnioittaminen.

Koulun toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

1. Kunnioitus

Kristillisen koulun opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen, josta nousee esiin seuraavat arvot:

1. Kolmiyhteisen Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen sekä Raamatun kunnioittaminen Jumalan Sanana.
2. Lähimmäisen kunnioittaminen ja rakastaminen.
3. Oman ihmisarvon kunnioittaminen.
4. Ympäristön kunnioittaminen.

Kohtaamisen pedagogiikka elämäntavaksi sekä kouluun että kotiin
• jokainen oppilas ja aikuinen on meille erityinen
• haluamme rohkaista, kannustaa ja välittää toisistamme
• huomioimme jokaisen yksilölliset tarpeet mahdollisimman hyvin

2. Yhteisöllisyys
• yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus
• kouluarjen pienet asiat, teot ja toiminnat
• hyvät vuorovaikutustaidot
• koulun tulee olla turvallinen paikka
• työrauha – kaikkien oikeus ja velvollisuus

3. Laatu
• koulun jatkuva kehittäminen
• tavoitteena löytää oppimisen ilo
• verkostoituminen ja kansainvälisyys
• pyrkimys erinomaisuuteen

Koulun kehittämistavoitteet kasvatus- ja opetustyössä 


1. Koulu oppivana yhteisönä
• yhtenäiskoulukulttuurin kehittäminen
• uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen
     o arviointi, monialaiset opintokokonaisuudet
• yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
• koulun kristillisen identiteetin vahvistuminen

2. Opetusministeriön kehittämishankkeet jatkuvat
• kielihanke (englantia epuille, saksaa ja venäjää topuille ja kolkeille)
• kerhotoiminta
• liikkuvampi koulu
• kansainvälistyminen, Erasmus+ -hanke jatkuu